Kaos našeg vremena – Tatjana Arambašin Slišković

Čini se da nam te slike žele otkriti svijet brzine, tehnologije, nebodera, automobila, stalne žurbe koja karakterizira naše vrijeme. Budući da se slikar bavi I fotografijom on ih često uklapa u svoje slike i redefinira ih bojom, dobivajući tako čudne efekte.Neka od njegovih ostvarenja su instalacije, jer osim fotografijom slike su obogaćene i skulpturom (reljefom) koja je instalirana u okvir slika. Dvije minijaturne slike pružaju pogled u njihovu unutrašnjost, kroz male otvore moguće je vidjeti obrise Pape I poznatog pjevača.
Svjestan promjena u svijetu slikarstva, ali I onih u svakodnevnom životu, Varzić sukobljava stare slike i njihove slikare s današnjom situacijom.U centru slike možemo se diviti portretu žene koja predstavlja Giocondu, ali iza njezinih ramena primjećujemo gusti gradski promet među neboderima. Na drugoj slici prepoznajemo infanktinju Velzqueza, odnosno njenu fotografiju uklopljenu na originalan način u sliku.

Među slikama prisutan je i portret Picassa , umjetnika koji je označio slikarstvo našeg stoljeća, iza čijeg lika se, na crvenoj podlozi nalazi bik koji pada na zenlju, na smrt pogođen u borbi.Eugen Varzić borio se u ratu kao dragovoljac, a to grozno iskustvo duboko je uticalo na njegovu misao. Sjećanje na to vrijeme sigurno je slika koja predstavlja neke vojnike, pilote, u pozadini, na pustom nebu naziru se obrisi aviona.Slika koja asocira na posljednju večeru uklapa se svojom simbolikom u ovaj ciklus. Sve to predstavlja svijet vršnjaka umjetnika i cijele generacije Coca-Cole (limenke koristi za sliku), vrijeme tehnologija, neprestanih ratova.Nije pogrešno tvrditit da umjetnik slika svoje misli onako kako se one pojavljuju, kako se pojavljuju u svijetu koji ga okružuje, koji okružuje sve nas.