Skulptura

“Pa tako nova slagalica Eugena Varzića u konačnici rezultira zanimljivim i intrigantnim ciklusom. I kada se radi o gomilastom slaganju boca koje tvore imponentnu skulptoralnu formu organičko – apstraktne poetike, ekspresivnog govora . I kada se radi o dijagonalno vezanim strukturama podne ili slobodnolebdeće skulpture, i kada autor gradi odlične nizove – frizove, iznimno efektnih reljefa, odličnih za inetgralan zidni obuhvat prostora.”

Gorka Ostojić Cvajner