Samostalna izložba – galerija Messing Ars

Upoznavajuću Vas  sa radovima Eugena Varzića nije nam namjera ocjenjivati likovne vrijednosti i umjetničke dosege, negoskrenuti pažnju na talent, koji je nesumnjiv, ali još uvijek traži i istražuje svoj likovni izraz.

Različite tehnike, motivi i načini izražavanja ukazuju na široke interese, ali i mogućnosti.

Eugena Varzića potiče znatiželja. Izuzetan radni potencijalomogućio mu je stvaranje zapaženog opusa, no brojnost radova, vjerujemo, ne umanjuje njihovu vrijednost.

Izložba ne pretendira prikazati najbolje, niti presjek dostignuća, već pružiti uvid u njegove mogućnosti.Mladost, potreba za stvaranjem i otvorenost novim iskustvima i spoznajama, daju naslutiti da su pred nama rani radovi, uskoro poznatog umjetnika.

Mjesec života – Marijan Pongrac

Došavši na studij u Rijeku, Eugen je u samom početku kazao i pokazao svoj osobni stav, želju, opredjeljenje, težnju ka određenom likovnom – vanlikovnom nazoru. A taj zor spada u obzorje obično zvano iracionalno, podsvjesno, nadrealno…a u obrascu likovnog izraza koji nalikuje naivnom.

Osjetljivo doba prvih godina studiranja ( primanja mnoštva inforacija ) dokaao je iskrenost i izvornostsvojih nagnuća.  Osobenjacima i svojeglavcima obično smeta formalni obrazovni program umjetničkih visokih škola. Neki program uopće ne usvoje, neki samo djelomično. Eugen, čini se, u pravoj mjeri uspjeva spajati svoju fiksaciju na vlastitost svjetonazora, formalni program slikarstva, te svijest, iskutvo o konačnici, rezultatu, a to je posebnost, osobitost nečeg složenog kao što je likovnost – likovni prostor – likovni jezik.

Unutar likovnog koristi dva globalno suprotna načina: jake tonske svijetlo – tamne kontraste i jake bojane ( komplementarne ) kontraste; snažna je vizualna dinamika. Suprotno, po organizaciji elemenata čista je statičnost, ravnoteža ostvarena simetrijom. A opet, po količini i vrsti likovnih elemenata ( ton, boja, crta, modelacija ) slike su složene i kompleksne.

Nadam se da Eugen neće prerano, poput većine likovnjaka, pasti u obrazac, uzorak iznenađenih, usvojenih načina slikarskog izraza. Puno je teže biti otvoren, tražiti znači otkrivati – postavljati sebi pitanja.

Marijan Pongrac