Slikam kao da dišem. Biti isti, a u stalnoj promjeni. Tako sam ušao u svijet slikarstva i ostao sam sam na tome putu. Nisam neki “based artist”. Kao recimo, umjetnik iz Poreča, ili iz Istre. Ne pripadam baš nigdje. Barem se tako osjećam, a osjećaj je savršen. Nema ladice u koju ću biti utrpan.

Nastavi čitati

Slikar Eugen Varzić posebna je osobenost hrvatske likovne scene,  jer je svoj likovni razvoj, odnosno istraživački put usmjerio  u drugačijem pravcu. Radi se o izgrađivanju likovnosti suvremenog hrvatskog slikara, na baštini  kurentnih likovnih stremljena američkog slikarstva XX. stoljeća.

Galerija

Eugen Varzić diplomirao je na slikarskom odjelu Akademije primjenjenih umjetnosti u Rijeci 1999. godine. Izlagao je na dvadesetak samostalnih izložbi, te na više od stotinu skupnih u zemlji i inozemstvu. Za svoj rad više je puta je nagrađivan.

Nastavi čitati

 

Atelje

Cerova 8B, Kukci

52446 Nova vas

Croatia

+38552456184