PoP – 2000

PoP – 2000

Slke iz 2000 godine, većinom rađene pod uticajem američkog pop arta i apstraktnog ekspresionizma. Istraživanje tehnika i motiva.