Usluge

Sakralno slikarstvo

Značajno iskustvo u sakralnoj umjetnosti, izrada oltarnih pala, sakralnih slika, ciklusa križnog puta, i oslikavanja stropa crkve. Slike su izložene u više desetaka crkvi u Hrvatskoj.

Crkva Sv.Mihovila – Nova Vas
Crkva Sv.Martina – Vrsar
Crkva Sv.Mihovila – Mugeba
Crkva Sv.Agata – Dračevac
Crkva Sv.Bernarda – Funtana
Crkva Sv.Vlaha – Ston
Crkva Sv.Ivana – Viganj
Putne kapelice:
Sv.Brabare – Ferenci i Vižinada
Sv.Josipa – Nova vas ( Blagdanići )
Sv.Antuna – Nova vas ( Blagdanići )
Sv.Filumene – Vižinada
Sv.Šimuna – Danci
Zatvor u Puli – zatvorska kapelica
Marijin dom – dom duhovne obnove Slavonski Brod
Crva Bezgrešnog srca Marijina u Slavonskom Brodu
Biskupijski ordinarijat porečko i pulske biskupije