Recentni pregled crteža, skica, ilustracija i studija za kompozicije.